Streda 25. 11. 2015 email


Slovenská asociácia európskych štúdií bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra 29. 6. 1999 ako občianske združenie. Akademická pôda, na ktorej združenie vzniklo vytvára podmienky pre jej aktivity a rozvoj.

Slovenská asociácia európskych štúdií bola založená za podpory projektu Európskej komisie, Jean Monnet Project, Generálneho riaditeľstva pre vzdelanie a kultúru v Bruseli.
Je súčasťou Slovenského európskeho fóra mimovládnych organizácií.


Plán akcií v školskom
roku 2001/2002:

  • júl - august vydanie časopisu SAES Newsletter
  • 4. a 5. september Banská Bystrica - Konferencia "Desiate výročie Ústavy SR a vstup SR do Európskej únie"
  • 7. december 2002: Konferencia Európske právo na Slovensku
    (Právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii)

SAES - Slovenská Asociácia Európskych Štúdií
© 2002 www.saes.sk
SAES